Er kan nog steeds gebruik worden gemaakt van de 9% BTW regeling bij binnen- en buitenschilderwerk. Het schilderen van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het lage tarief van 9%. Hieronder vallen ook het voorbereiden van het schilderwerk, voorbehandelingen en de gebruikte materialen.